You must write a comment to post it!

4 Comment(s)

Alain Tougas
Nov 28, 2018

Comment by AT 2


Ali Khatib Omar
Aug 4, 2018

Wazo zuri la biashara


El arte


kweli kilimo cha mbonga mboga ni kizuri katika jamii zetu ambapo uwapa faida watu wengi sana


Share this